Čistiaci robot

Zametací robot

Až 70%ná úspora nákladov


Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti výroby čistiacich strojov sme vyvinuli automatizované roboty, ktoré vyhovujú výzvam budúcnosti a sú schopné vykonávať čistiace práce na vysokej úrovni úplne samostatne. Nakoľko najväčším nákladom pri čistení je ľudská práca, jeho automatizovaním sú úspory nákladov značné a ľahko vyčísliteľné.

Jednoduchá organizácia práce – maximálna lojalita


Vďaka automatizovaným pracovným procesom, čistenie pomocou našich robotov je jednoduché, efektívne a ekonomické. Nikdy nemožno pochybovať o presnosti, o pracovnej morálke a o zdravotnom stave robota. Potrebný čas na upratovacie práce, množstvo použitých čistiacich prostriedkov a vody je možné vopred vypočítať s maximálnou presnosťou. Predvídateľnosť a lojalita robota vo všetkých ohľadoch príkladné.

Inteligentná navigácia – rovnomerná kvalita


Vďaka jedinečnému vývoju vo švajčiarskom inžinierstve, vďaka najmodernejším senzorom a pokročilým algoritmom navigácie je softvér a hardvér schopný zabezpečiť dokonalý a dôsledný výsledok čistenia v optimálnej harmónii.

Viacnásobná bezpečnosť


Naše roboty nemôžu vďaka pokročilému senzorickému systému spôsobiť sebe alebo životnému prostrediu škody. Nespôsobujú na pracovisku konflikty, pracovné úrazy, únik citlivých informácií a škody na majetku. Naše roboty sú najspoľahlivejšou pracovnou silou vo finančných inštitúciách, skladoch, podzemných garážach a archívoch.

Dokumentovateľné procesy


Automatizáciou možno vygenerovať správy o čistení a dokumentovať v súlade s platnými predpismi. Je možné vygenerovať: trvanie a čas čistenia, veľkosť a umiestnenie čistiacich plôch. To je obzvlášť dôležité v citlivých obastiach na hygienu, ako sú nemocnice, zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti.

Telefónom možné sledovanie priebehu upratovania


V súlade s dnešnými výzvami, pomocou aplikácie je možné monitorovať kapacitu akumlátorov, stav nádrží súčasne u viacerých robotov jedným pracovníkom, ktorý popri tom môže ešte vykonať ďalšie nemechanizované čistiace čiastkové procesy.

Dohodnúť ukážku robota